Ook in 2021 & 2022 verhoogde investeringsaftrek

De regering heeft onlangs beslist dat ook in 2021 en 2022 de verhoogde investeringsaftrek van 25% van toepassing zal zijn. Dit is uiteraard zeer goed nieuws!

Wat is investeringsaftrek en hoe gaat het in zijn werk?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel op de door een onderneming gedane investeringen.

Een investering is een aankoop die over verschillende jaren moet worden gespreid/afgeschreven. Dit zijn bv. machines, een webshop, meubilair, een nieuw gebouw, enz…

Bv: je koopt een nieuwe machine aan voor 1 000 EUR. Er zal een extra fiscaal voordeel van 1 000 X 25% = 250 EUR zijn.

Wie en wat komt in aanmerking?

Zowel vennootschappen als eenmanszaken, in hoofd- als bijberoep, komen hiervoor in aanmerking.

Het moet gaan om investeringen die nieuw zijn of zelf worden gecreëerd. Ook bij leasing kan je hier gebruik van maken (renting niet!). Tweedehands aankopen of bestaande gebouwen komen dus niet in aanmerking.

Bovendien moet het gaan om investeringen die uitsluitend voor uw beroep wordt gebruikt. Zo zal een PC die ook privé wordt gebruikt niet in aanmerking komen.

Sommige investeringen zijn uitgesloten, namelijk:

  • Personenwagens en wagens voor dubbel gebruik;
  • Investeringen die geen (rechtstreeks) verband hebben met uw activiteiten of toekomstige activiteiten.
  • Investeringen die worden doorverhuurd aan particulieren;
  • Investeringen die niet worden afgeschreven (bv. een grond).

Wat moet ik hier zelf voor doen?

Heel eenvoudig, niets! Deze aftrek wordt namelijk via uw belastingaangifte geregeld (personenbelasting of vennootschapsbelasting).

Je dient uiteraard een factuur te hebben van de gedane investering om in uw boekhouding te steken. Op basis daarvan wordt de investeringsaftrek dan toegepast.

Wens je meer info? Neem dan gerust contact op.